Larpfund

Petter Karlsson, Erland Nylund och Maria Carlsson
2019

I korthet kan man säga att Larpfund fungerar såhär: En massa lajvare bidrar gemensamt till en fond via månadsbidrag eller på annat sätt. Lajvarrangörer kan sedan söka pengar från fonden till rabatterade biljetter. Mer lajv för fler helt enkelt!

http://larpfund.org