Projekt Midgård

Alma Johansson & Emelie Edén
20-23 Augusti 2020

För ett år sedan grundades Gimle gård. En lägergård där halv-gudarna av våra nordiska Gudar kallats till för att förbereda sig inför den stundade Ragnarök.
Lägerdeltagarna får lära sig om sin härkomst, arv och historia men även strid och överlevnad.
Och allt detta sker under de vakande ögonen av instruktörer, Valkyrior och Oden själv.

https://projektmidgard.wixsite.com/lajv