"Wow, lajv, vad är det!?"

Evelina Karlsson

Hur förklarar en lajv för någon som aldrig har lajvat? En kan inte helt förstå lajv utan att uppleva det, men hur kommer vi nära? Hur generaliserar vi något som inte kan generaliseras? Passet avslutas med att vi rollspelar relevanta situationer utifrån det vi kommit fram till. Du som aldrig lajvat har en viktig synvinkel och är supervälkommen!

 Vi försöker definiera lajv, främst utifrån hur vi vill förklara det i vardagssituationer!

Lekfullt, På allvar, Teoretiskt

lör 11:00 – 12:45 Redaktionen 2/20

 

Logga in