Den sista filmen

Björn Thalén, Simon Larsson

I skydd av biomörkret utbyts ett sista farväl. Ett sista känslofyllt sms och blickar som förklarar allt. Kärleken är förbjuden. Kanske är denna stund den sista de har tillsammans? Biomörkret ger dom en temporär fristad. Kampen fortsätter. Lajvet utspelar sig samtidigt som en biofilm visas. Nästan all kommunikation sker via text och telefon.

 Tillsammans skapar vi en stark berättelse där filmens suggestiva kraft ger bakgrund till de textbaserade känslorna. (Ta gärna med en smarttelefon)

Experiment, På allvar, Spelteknik

fre 20:00 – 22:45 Box 2 9/16

 

Logga in