Att queerläsa historia

Samuel Sjöberg

En föreläsning om svensk hbtq-historia med exempel på queernarrativ och hur de kan gestaltas på lajv. Vi går igenom olika tiders syn på hbtq från 1600-talet och framåt, konkreta exempel på människor som brutit mot sin tids normer kring kön och sexualitet och vanliga fallgropar det är lätt att hamna i när man ska göra queerläsningar av historien.

 En genomgång av Sveriges hbtq-historia och råd kring hur man kan göra egna queerläsningar av historia från en historiestudent.

Historiskt, På allvar

fre 20:00 – 20:45 Hörsalen 16/40

 

Logga in