Metatekniker för Intimitet

Elvira Andemore, Matilda Hagerman

Vi kommer ha en workshop med olika meta-tekniker som används på olika lajv. Vi testar tekniker såsom Rygg-mot-Rygg, Ars Armandi, hand-mot-kind etc. Deltagande sker efter egen bekvämlighet men vi uppmuntrar att ni vågar testa de flesta eller alla.

 Deltagare på workshopen kommer få olika tekniker för att signalera intimitet i lajv-sammanhang. De får ett underlag för diskussionen som hålls efter.

Experiment, Lekfullt, Spelteknik

fre 20:00 – 20:45 Hissen 13/20
lör 14:00 – 14:45 Hissen 10/20

 

Logga in