Mingel efter lajvpresentationerna

Prolog på Culturen

Träffa arrangörerna för lajvet du är intresserad av/träffa intresserade deltagare!

 Mer info, svar på frågor, bara du sätter begränsningarna.

Drop-In

lör 11:00 – 11:45 Box 1 10/300

 

Logga in