Kohrt ehmoot mänskeligheeten - Dehmoospeel

Maria M. Broman

Will duu drifwa giäck meehd medeltijdaa persohnlijgheeter och fenomeen uthaan att behöfwaa reesa ij tijdeen? Kohm och prowfspehla föhrsta upplagaan af Kohrt ehmoot mänskeligheeten - ett fåhnijgt kohrtspeel af Ylfwa Fröhjmarch och Elijas Hahll.

 Prowfspehl!

Drop-In, Lekfullt

lör 16:00 – 17:45 Reception 2 8/10

 

Logga in